Advertisement
Advertisement

ALARM mumajwi meza bati: YASATUYE IJURU || YAFASHE IMIGISHA YOSE IYI BUMBIRA MURI YESU IRAMUDUHA

These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for 'ALARM mumajwi meza bati: YASATUYE IJURU || YAFASHE IMIGISHA YOSE IYI BUMBIRA MURI YESU IRAMUDUHA'.

Choose your instrument

Advertisement
Advertisement