Advertisement
Advertisement
Advertisement

עדיף - דניאל סלומון ודנה עדיני מתוך המיטב LIVE

These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for 'עדיף - דניאל סלומון ודנה עדיני מתוך המיטב LIVE'.

Choose your instrument

Advertisement
Advertisement