Advertisement
Advertisement
Advertisement

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ-ΑΙ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟ ΜΟΥ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ)

These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for 'ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ-ΑΙ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟ ΜΟΥ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ)'.

Choose your instrument

Frequently asked questions about this recording

  • Which chords are in the song Άι γαρούφαλλό μου?

  • How fast does Ελένη Βιτάλη play Άι γαρούφαλλό μου?

  • Which chords are part of the key in which Ελένη Βιτάλη plays Άι γαρούφαλλό μου?

Advertisement
Advertisement