Advertisement
Advertisement

John John Bruseth - NASJONALSANGEN (når vi får til det umulige) med Reidun Haram Longva Chords

Save this song to one of your setlists
Loading the chords for 'John John Bruseth - NASJONALSANGEN (når vi får til det umulige) med Reidun Haram Longva'.

Choose your instrument