על כפיו יביא - יהורם גאון

Loading the chords for 'על כפיו יביא - יהורם גאון'.

Do you value our service?

Our goal is to help musicians like you to learn to play the music they love. We can only maintain and improve Chordify if paying members keep supporting us.
Become a paying member too!

Yes, I'm in! Already a member? Log in here.