Advertisement
Advertisement

Napakabuti | Sapat Na at Higit Pa | Higit Kong Kailangan +Kay Buti-Buti Mo Panginoon+Sa Presensya Mo Chords

Save this song to one of your setlists
Loading the chords for 'Napakabuti | Sapat Na at Higit Pa | Higit Kong Kailangan +Kay Buti-Buti Mo Panginoon+Sa Presensya Mo'.

Choose your instrument