Θέμης Αδαμαντίδης &Κάτια Πάσχου - Θέλω κοντά σου να μείνω -- Στην υγειά μας13 10 18 Chords

Save this song to one of your setlists
Loading the chords for 'Θέμης Αδαμαντίδης &Κάτια Πάσχου - Θέλω κοντά σου να μείνω -- Στην υγειά μας13 10 18'.

Choose your instrument