Advertisement
Advertisement

Var mej nådig + Rena mej med elden + Jag vill bli mer lik Dej + O det dyra Jesu blod Chords

Save this song to one of your setlists
Loading the chords for 'Var mej nådig + Rena mej med elden + Jag vill bli mer lik Dej + O det dyra Jesu blod'.

Choose your instrument

Song Details

Chords
BₘEₘAD
Key
D
bpm
120
Tuning
440 Hz
jam sessions
21
Last modified
Show more