Show all artists
אילן וירצברג Chords

אילן וירצברג Chords

656 jam sessions
Advertisement
Advertisement
בציר טוב - כשבאתי לקחת אותה מהעננים chords
בציר טוב - כשבאתי לקחת אותה מהעננים
בציר טוב - כשבאתי לקחת אותה מהעננים
87 jam sessionschords: GCBₘD
אילן וירצברג שמעון גלבץ  - לא יכולתי לעשות כלום chords
אילן וירצברג שמעון גלבץ - לא יכולתי לעשות כלום
אילן וירצברג שמעון גלבץ - לא יכולתי לעשות כלום
202 jam sessionschords: EₘGBₘAₘ
פתיחה המלאכים סחוטים ובתולה קדושה   אילן וירצברג ושמעון גלבץ chords
פתיחה המלאכים סחוטים ובתולה קדושה אילן וירצברג ושמעון גלבץ
פתיחה המלאכים סחוטים ובתולה קדושה אילן וירצברג ושמעון גלבץ
45 jam sessionschords: AₘF♯ₘDₘG
אילן וירצברג ושמעון גלבץ - בציר טוב - קורנליה chords
אילן וירצברג ושמעון גלבץ - בציר טוב - קורנליה
אילן וירצברג ושמעון גלבץ - בציר טוב - קורנליה
30 jam sessionschords: CₘE♭ₘB♭ₘG♭ᵐᵃʲ⁷
אילן וירצברג שמעון גלבץ - שיר קדמשנתי(סקס אחר) chords
אילן וירצברג שמעון גלבץ - שיר קדמשנתי(סקס אחר)
אילן וירצברג שמעון גלבץ - שיר קדמשנתי(סקס אחר)
89 jam sessionschords: EₘAF♯⁷Bₘ
Ilan Virtzberg - כל נשיפה chords
Ilan Virtzberg - כל נשיפה
Ilan Virtzberg - כל נשיפה
15 jam sessionschords: CFCₘFₘ
אילן וירצברג ושמעון גלבץ - בציר טוב - אני הולך במישור chords
אילן וירצברג ושמעון גלבץ - בציר טוב - אני הולך במישור
אילן וירצברג ושמעון גלבץ - בציר טוב - אני הולך במישור
45 jam sessionschords: E⁷GG⁷E
אילן וירצברג שמעון גלבץ - יונתן chords
אילן וירצברג שמעון גלבץ - יונתן
אילן וירצברג שמעון גלבץ - יונתן
30 jam sessionschords: EₘGCAₘ
Ilan Virtzberg - מפלצת האיילה chords
Ilan Virtzberg - מפלצת האיילה
Ilan Virtzberg - מפלצת האיילה
3 jam sessionschords: E♭E♭ᵐᵃʲ⁷DC
Ilan Virtzberg - אוי ציפורה chords
Ilan Virtzberg - אוי ציפורה
Ilan Virtzberg - אוי ציפורה
8 jam sessionschords: EADF♯ₘ
Advertisement
Advertisement