Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ματούλα Ζαμάνη / Ξένος για σένανε κι εχθρός | Diesi in Concert

Problem with the chords?
These chords can’t be simplified
Tap the video and start jamming!
Loading the chords for 'Ματούλα Ζαμάνη / Ξένος για σένανε κι εχθρός | Diesi in Concert'.

Choose your instrument

Advertisement
Advertisement