Press enter or submit to search

Upload your own music files

This is a Premium feature

Get Chordify Premium now
Show all artists
Asia Chords

Asia

9822 jam sessions
Heat of the Moment - Asia - With lyrics chordsHeat of the Moment - Asia - With lyrics
1491 jam sessions
chords:
Asia Monet - Mary, Did You Know? chordsAsia Monet - Mary, Did You Know?
1326 jam sessions
chords:
Heat Of The Moment chordsHeat Of The Moment
1290 jam sessions
chords:
Asia - only time will tell chordsAsia - only time will tell
879 jam sessions
chords:
Asia- Who Will Stop The Rain chordsAsia- Who Will Stop The Rain
396 jam sessions
chords:
Only Time Will Tell chordsOnly Time Will Tell
324 jam sessions
chords:
Asia - Heat of the Moment chordsAsia - Heat of the Moment
285 jam sessions
chords:
Asia - Don't Cry [HQ] chordsAsia - Don't Cry [HQ]
219 jam sessions
chords:
Chuyện Hoa Sim - Như Quỳnh (ASIA 7) chordsChuyện Hoa Sim - Như Quỳnh (ASIA 7)
171 jam sessions
chords:
The Smile Has Left Your Eyes chordsThe Smile Has Left Your Eyes
111 jam sessions
chords:
Như Vạt Nắng - Như Quỳnh & Gia Huy | Nhạc sĩ: Trúc Hồ (ASIA 10) chordsNhư Vạt Nắng - Như Quỳnh & Gia Huy | Nhạc sĩ: Trúc Hồ (ASIA 10)
87 jam sessions
chords:
Asia - Go chordsAsia - Go
81 jam sessions
chords:
Asia - Wildest Dreams (audio) chordsAsia - Wildest Dreams (audio)
78 jam sessions
chords:
Mãi Yêu Người Thôi - Lâm Nhật Tiến (ASIA 31) chordsMãi Yêu Người Thôi - Lâm Nhật Tiến (ASIA 31)
69 jam sessions
chords:
LK Phượng Hoàng - Nguyên Khang, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Y Phương, Diễm Liên | ASIA 76 chordsLK Phượng Hoàng - Nguyên Khang, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Y Phương, Diễm Liên | ASIA 76
60 jam sessions
chords:
ASIA - Open Your Eyes chordsASIA - Open Your Eyes
54 jam sessions
chords:
Asia  "An Extraordinary Life" chordsAsia "An Extraordinary Life"
54 jam sessions
chords:
Asia - My Own Time (Lyrics) chordsAsia - My Own Time (Lyrics)
51 jam sessions
chords:
Bên Em Đang Có Ta - Hợp Ca Asia [asia REWIND] | ASIA 7 chordsBên Em Đang Có Ta - Hợp Ca Asia [asia REWIND] | ASIA 7
51 jam sessions
chords:
Asia - You're the Stranger chordsAsia - You're the Stranger
48 jam sessions
chords:
Asia - Days Like These chordsAsia - Days Like These
45 jam sessions
chords:
Asia - Wherever you are.wmv chordsAsia - Wherever you are.wmv
42 jam sessions
chords:
Asia - Ready to Go Home chordsAsia - Ready to Go Home
39 jam sessions
chords:
Sole Survivor by Asia (with lyrics) chordsSole Survivor by Asia (with lyrics)
39 jam sessions
chords:
Asia - Without You chordsAsia - Without You
39 jam sessions
chords:
Asia - The Last To Know chordsAsia - The Last To Know
36 jam sessions
chords:
Asia - TWO SIDES OF THE MOON chordsAsia - TWO SIDES OF THE MOON
36 jam sessions
chords:
Asia - Summer chordsAsia - Summer
36 jam sessions
chords:
Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Nỗi Lòng Người Đi - Thanh Tuyền, Nguyên Khang ( ASIA 77 ) chordsChuyến Đò Vĩ Tuyến, Nỗi Lòng Người Đi - Thanh Tuyền, Nguyên Khang ( ASIA 77 )
33 jam sessions
chords:
«ASIA 77» LK Tình Đẹp Xót Xa, Tình Đau - Hà Thanh Xuân chords«ASIA 77» LK Tình Đẹp Xót Xa, Tình Đau - Hà Thanh Xuân
30 jam sessions
chords:
Wishing chordsWishing
27 jam sessions
chords:
Asia / Never Again chordsAsia / Never Again
27 jam sessions
chords:
Asia Monet - 11 year old covers "RISE" chordsAsia Monet - 11 year old covers "RISE"
24 jam sessions
chords:
Asia - Feels Like Love chordsAsia - Feels Like Love
24 jam sessions
chords:
Asia - Heat of the moment chordsAsia - Heat of the moment
24 jam sessions
chords:
Asia-Through My Veins chordsAsia-Through My Veins
24 jam sessions
chords:
Asia: There Was A Time chordsAsia: There Was A Time
21 jam sessions
chords:
Open Your Eyes chordsOpen Your Eyes
18 jam sessions
chords:
Asia - I Will Remember You chordsAsia - I Will Remember You
15 jam sessions
chords:
Asia - There Was A Time (audio) chordsAsia - There Was A Time (audio)
12 jam sessions
chords:
ASIA ENTERTAINMENT - "Xuân Ca" (DVD : XUÂN HY VỌNG) chordsASIA ENTERTAINMENT - "Xuân Ca" (DVD : XUÂN HY VỌNG)
12 jam sessions
chords:
Asia Monet - "This Christmas" (Cover) chordsAsia Monet - "This Christmas" (Cover)
12 jam sessions
chords:
Ride Easy chordsRide Easy
9 jam sessions
chords:
Asia - Different Worlds chordsAsia - Different Worlds
9 jam sessions
chords:
I don't wanna lose you now - ASIA - with lyrics chordsI don't wanna lose you now - ASIA - with lyrics
9 jam sessions
chords:
Asia - Parallel Worlds chordsAsia - Parallel Worlds
9 jam sessions
chords:
The Smile Has Left Your Eyes chordsThe Smile Has Left Your Eyes
6 jam sessions
chords:
Asia - Open your eyes (Lyric video) chordsAsia - Open your eyes (Lyric video)
6 jam sessions
chords:
Parallel Worlds / Vortex / Deya (European Edition) chordsParallel Worlds / Vortex / Deya (European Edition)
6 jam sessions
chords:
ASIA - Heart Of Gold chordsASIA - Heart Of Gold
6 jam sessions
chords: