Show all artists
ליילי Chords

ליילי Chords

1293 jam sessions
Advertisement
Advertisement
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - הולכים על זה chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - הולכים על זה
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - הולכים על זה
180 jam sessionschords: GₘCₘFB♭
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - רק שתיקח אותי איתה chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - רק שתיקח אותי איתה
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - רק שתיקח אותי איתה
292 jam sessionschords: GₘCₘD⁷G
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - צפונה chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - צפונה
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - צפונה
238 jam sessionschords: FGₘDₘC
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - זה כבר ניכר chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - זה כבר ניכר
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - זה כבר ניכר
180 jam sessionschords: AₘDBEₘ
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - נקי ומלוכלך chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - נקי ומלוכלך
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - נקי ומלוכלך
175 jam sessionschords: BEₘCB⁷
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - היא chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - היא
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - היא
148 jam sessionschords: CₘB♭FGₘ
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - סדר סדר chords
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - סדר סדר
ליילי [גל תורן & גיא לוי] - סדר סדר
76 jam sessionschords: CGA♯D♯
Leyli - עבריין chords
Leyli - עבריין
Leyli - עבריין
4 jam sessionschords: D♭G♭C⁷Fₘ
Advertisement
Advertisement