Press enter or submit to search

Upload your own music files

This is a Premium feature

Get Chordify Premium now
Show all artists
那英 Chords

那英

891 jam sessions
那英 Na Ying - 夢一場 Just Like A Dream (官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 夢一場 Just Like A Dream (官方完整版MV)
132 jam sessions
chords:
那英 Na Ying -  出賣 (官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 出賣 (官方完整版MV)
105 jam sessions
chords:
梦一场  那英 chords梦一场 那英
78 jam sessions
chords:
那英 征服【歌詞板/Lyrics board】 chords那英 征服【歌詞板/Lyrics board】
75 jam sessions
chords:
你的多情出賣我的愛情 賠了我的命 (那英 出賣)【歌詞板/Lyrics board】 chords你的多情出賣我的愛情 賠了我的命 (那英 出賣)【歌詞板/Lyrics board】
66 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 征服 Conquer (official官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 征服 Conquer (official官方完整版MV)
60 jam sessions
chords:
時常想起過去的溫存 它讓我在夜裡不會冷 (那英 夢一場)【歌詞板/Lyrics board】 chords時常想起過去的溫存 它讓我在夜裡不會冷 (那英 夢一場)【歌詞板/Lyrics board】
45 jam sessions
chords:
那英~~一笑而过 chords那英~~一笑而过
39 jam sessions
chords:
那英-夢一場 chords那英-夢一場
36 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 一笑而过 Yi Xiao Er Guo chords那英 Na Ying - 一笑而过 Yi Xiao Er Guo
24 jam sessions
chords:
那英 (Na Ying / Natasha Na) - 一笑而过 (Yi Xiao Er Guo) (Simplified Chinese / Pinyin Lyrics HD) chords那英 (Na Ying / Natasha Na) - 一笑而过 (Yi Xiao Er Guo) (Simplified Chinese / Pinyin Lyrics HD)
24 jam sessions
chords:
征服__那英 chords征服__那英
21 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 夢醒了 Awaken (official官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 夢醒了 Awaken (official官方完整版MV)
18 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 一笑而過 Smiled Then Passed (官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 一笑而過 Smiled Then Passed (官方完整版MV)
9 jam sessions
chords:
那英 Na Ying  -  心酸的浪漫  Bitter But Sweet (官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 心酸的浪漫 Bitter But Sweet (官方完整版MV)
9 jam sessions
chords:
那英 梦醒了 chords那英 梦醒了
9 jam sessions
chords:
相约九八 那英 王菲  Cover by Irene Zhang 张湾湾 chords相约九八 那英 王菲 Cover by Irene Zhang 张湾湾
6 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 不管有多苦 No Matter What (official官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 不管有多苦 No Matter What (official官方完整版MV)
6 jam sessions
chords:
Jiu Gan Tang Mai Fou (Live) chordsJiu Gan Tang Mai Fou (Live)
6 jam sessions
chords:
karen mok   yin tian chordskaren mok yin tian
6 jam sessions
chords:
Conquer (Remastered) chordsConquer (Remastered)
6 jam sessions
chords:
[Vietsub] Trời sáng không hiểu được đêm tối | 白天不懂夜的黑 - Na Anh (y-heaven.net) chords[Vietsub] Trời sáng không hiểu được đêm tối | 白天不懂夜的黑 - Na Anh (y-heaven.net)
6 jam sessions
chords:
那英 - 夢一場 [MV] chords那英 - 夢一場 [MV]
6 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 願賭服輸 Bet Is Bet (官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 願賭服輸 Bet Is Bet (官方完整版MV)
3 jam sessions
chords:
那英 願賭服輸 chords那英 願賭服輸
3 jam sessions
chords:
那英   征服 無損音樂FLAC 歌詞LYRICS 純享 chords那英 征服 無損音樂FLAC 歌詞LYRICS 純享
3 jam sessions
chords:
那英 Na Ying - 白絲線 White Silk Thread (官方完整版MV) chords那英 Na Ying - 白絲線 White Silk Thread (官方完整版MV)
3 jam sessions
chords:
那英   夢醒了 無損音樂FLAC 歌詞LYRICS 純享 chords那英 夢醒了 無損音樂FLAC 歌詞LYRICS 純享
3 jam sessions
chords:
Straightforward Decision (Live) chordsStraightforward Decision (Live)
3 jam sessions
chords:
Just Like A Dream chordsJust Like A Dream
3 jam sessions
chords:
白天不懂夜的黑 那英   YouTube chords白天不懂夜的黑 那英 YouTube
3 jam sessions
chords:
愿賭服輸 ● 那英 chords愿賭服輸 ● 那英
3 jam sessions
chords:
[Vietsub + Kara] Bất kể có bao nhiêu khổ đau - Na Anh | 不管有多苦 - 那英 chords[Vietsub + Kara] Bất kể có bao nhiêu khổ đau - Na Anh | 不管有多苦 - 那英
3 jam sessions
chords:
那英 - 征服 chords那英 - 征服
3 jam sessions
chords:
[ Vietsub - pinyin ] Lặng - Na Anh ( Nhạc phim Bên nhau trọn đời ) || 那英 - 默 电影《何以笙箫默》插曲 chords[ Vietsub - pinyin ] Lặng - Na Anh ( Nhạc phim Bên nhau trọn đời ) || 那英 - 默 电影《何以笙箫默》插曲
0 jam sessions
chords:
(KTV)那英 - 征服 chords(KTV)那英 - 征服
0 jam sessions
chords: