Show all artists
Sanjosex Chords

Sanjosex Chords

597 jam sessions
Advertisement
Advertisement
Sanjosex - Animal salvatge (2010) chordsSanjosex - Animal salvatge (2010)
243 jam sessions
chords:CGDG
Belda & Sanjosex - El general Bum-Bum chordsBelda & Sanjosex - El general Bum-Bum
48 jam sessions
chords:GCFD
Sanjosex - Fem l'amor chordsSanjosex - Fem l'amor
39 jam sessions
chords:ADED
Sanjosex - Temps o rellotge chordsSanjosex - Temps o rellotge
27 jam sessions
chords:BₘABₘD
Belda & Sanjosex - La desgràcia d'un pobre home (el gitano) chordsBelda & Sanjosex - La desgràcia d'un pobre home (el gitano)
24 jam sessions
chords:EBAB⁷
Sanjosex - Quatre pensaments chordsSanjosex - Quatre pensaments
18 jam sessions
chords:AEBₘD
Sanjosex - Baix Ter Montgrí chordsSanjosex - Baix Ter Montgrí
18 jam sessions
chords:EAEB
Sanjosex - Diumenge chordsSanjosex - Diumenge
18 jam sessions
chords:EₘGCAₘ
Belda & Sanjosex - El pomeró chordsBelda & Sanjosex - El pomeró
18 jam sessions
chords:AₘEAₘG
Sanjosex - Puta chordsSanjosex - Puta
15 jam sessions
chords:DₘAₘGF
Belda & Sanjosex - La vella filosa chordsBelda & Sanjosex - La vella filosa
12 jam sessions
chords:FB♭ADₘ
Sanjosex - El dia després chordsSanjosex - El dia després
9 jam sessions
chords:EₘADGᵐᵃʲ⁷
sanjosex- Coses meves.wmv chordssanjosex- Coses meves.wmv
9 jam sessions
chords:F♯BₘDE
Sanjosex - Córrer chordsSanjosex - Córrer
9 jam sessions
chords:EAᵐᵃʲ⁷Eᵐᵃʲ⁷F♯ₘ
Belda & Sanjosex - Per l'aliment del bon vi chordsBelda & Sanjosex - Per l'aliment del bon vi
9 jam sessions
chords:GDCₘD♯
Belda & Sanjosex - Els dotze lladres chordsBelda & Sanjosex - Els dotze lladres
9 jam sessions
chords:GAGD
Sanjosex - No Som Res chordsSanjosex - No Som Res
6 jam sessions
chords:AₘEDₘE⁷
Sanjosex - Espai Llunyà chordsSanjosex - Espai Llunyà
6 jam sessions
chords:CDₘAₘGₘ
Belda & Sanjosex - La dida chordsBelda & Sanjosex - La dida
6 jam sessions
chords:DₘEₘFC
Belda & Sanjosex - Una matinada fresca chordsBelda & Sanjosex - Una matinada fresca
6 jam sessions
chords:EBA
Belda & Sanjosex - El divino vull cantar chordsBelda & Sanjosex - El divino vull cantar
3 jam sessions
chords:F♯ₘBₘAD
Sanjosex - Perdó chordsSanjosex - Perdó
3 jam sessions
chords:AEBC♯ₘ
Belda & Sanjosex - Morir d'amor chordsBelda & Sanjosex - Morir d'amor
3 jam sessions
chords:BₘAₘEₘFᵐᵃʲ⁷
Sanjosex - Mixolídia blues chordsSanjosex - Mixolídia blues
3 jam sessions
chords:F♯ₘ⁷GAAₘ⁷
Sanjosex - Plana chordsSanjosex - Plana
3 jam sessions
chords:CGA♯F
Sanjosex - No cal que miris enrere chordsSanjosex - No cal que miris enrere
3 jam sessions
chords:BEₘCG
Sanjosex - De Girona al Japó chordsSanjosex - De Girona al Japó
3 jam sessions
chords:DEₘCAₘ
Sanjosex - Són Instints chordsSanjosex - Són Instints
3 jam sessions
chords:ADEₘ⁷F

Advertisement
Advertisement