Privacy statement Chordify NL

This privacy statement is based on the European GDPR and Dutch law. If you think that your rights under your country’s legislation are not covered by this statement please email us at [email protected],   before you use Chordify.

Inleiding

Vanaf het eerste begin van Chordify slaan wij data en persoonsgegevens op en daarbij hebben we privacy en de veiligheid van data altijd hoog in het vaandel gehad. Om te voldoen aan de Europese Verordening, die AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heet (internationaal beter bekend als GDPR; ingangsdatum 25 mei 2018) hebben we extra maatregelen getroffen. Om iedere Chordify gebruiker zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken, blijven we persoonsgegeven opslaan, maar onze gebruikers krijgen dankzij de GDPR nog meer rechten en dat juichen we toe! We passen het aangepaste privacybeleid wereldwijd toe, dus iedereen krijgt dezelfde rechten. In dit privacy statement leggen we zo begrijpelijk mogelijk uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je persoonlijk als je vragen hebt. Hiervoor kun je contact opnemen via [email protected]

Wie zijn wij?

Wij zijn Chordify: een cross-platform e-learning tool waarmee je muziek omzet naar akkoorden. We zijn in 2013 met Chordify begonnen om zowel ervaren als onervaren muzikanten te helpen bij – en te motiveren tot – het leren en meespelen van muziek. Chordify B.V., Zuiderpark 14, (9724 AG) Groningen is, zoals dat in de AVG heet, de verwerkingverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Ons groeiende team dat zich inzet voor het makkelijker en leuker maken van muziekeducatie, bestaat uit een gevarieerde schare aan muziekliefhebbers. Zij hebben uiteenlopende expertises in onder andere muziek,- en software technologie, grafisch- en interactief ontwerp, content creatie en verkoop- en bedrijfsontwikkeling. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, e-mailadres, (zelf in de community gedeelde) profielinformatie (biografie, favoriete nummers, meespeelgeschiedenis) en profielfoto, geslacht, deelnamedetails (van evenementen, lidmaatschappen en/of (win-)acties), interessegebieden (bijvoorbeeld ‘gitaar’ of ‘beginner’), contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en gebruiksgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om gegevens die nodig zijn voor onze (financiële) administratie en om aan onze belasting- en boekhoudplichten te voldoen.

 • Ledenadministratie en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we bij welke personen lid zijn van Chordify. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactgegevens bij om je te kunnen bereiken, interessegebieden om je zo goed mogelijk van informatie en aansprekende content te kunnen voorzien en verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en promoties. Je kan ons via veel verschillende kanalen bereiken: post, e-mail, Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Betalingsgegevens Het betalingsproces voor Chordify diensten in zijn geheel is uitbesteed aan Adyen, Paypal, Apple en Google. Wij slaan daarom alleen die betalingsgegevens van jou op die we van de door jou verkozen  betalingsprovider terugkrijgen. Daar zit niet je bankrekeningnummer bij.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende soorten nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail en in je accountinstellingen uitschrijven en in je accountinstellingen kun je voorkeuren van het soort nieuwsbrieven dat je wenst te ontvangen aangeven.

 • Werving (marketing)

Chordify is een groeiende onderneming en anticipeert op de markt. Daarom werven wij voortdurend nieuwe leden, (industrie-)partners, muzikanten, muziekdocenten en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactgegevens en interessegebieden. Voor Chordify campagnes (en Chordify gerelateerde campagnes) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. Ook maken wij voor Chordify (en voor Chordify gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. . Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je je hiervoor bij de betreffende platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: bovenstaande afmelding betekent niet per definitie dat je nooit meer Chordify advertenties te zien krijgt, omdat we advertenties ook richten op algemene doelgroepen waar je onderdeel van uit zou kunnen maken.

 • Verbetering Chordify dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. We ‘loggen’ bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke nummers het meest mee worden gespeeld, welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Geslacht en foto’s:

Wij verwerken  ook je geslacht en je foto’s. Geslacht verwerken we om je persoonlijker aan te kunnen spreken. Foto´s verwerken we om onze content (waaronder je persoonlijke profiel) meer sfeer te geven. Deze verwerkingen worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag! Ben je jonger dan 16 jaar? Als je jonger dan zestien jaar bent en je wil gebruik maken van Chordify dan mag dat alleen met toestemming van je ouders. Als je denkt dat dat wij zonder ouderlijke toestemming persoongegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected].

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via [email protected]. We vragen je in je verzoek zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen dan binnen vier weken op je verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt. Je kunt je rechten ook zelf uitoefenen in je accountomgeving:

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Je kunt de over jou opgeslagen gegevens met een paar klikken downloaden in een ZIP-file. [Instellingen] > [Mijn Account] > [download user data].

Let op: eventuele files die je hebt geüpload naar je Chordify Bibliotheek worden niet automatisch gedownload. Je kunt deze per stuk downloaden op de Songpage van het betreffende nummer. Klik daarvoor op de menuknop voor de naam van de artiest en het nummer. [Muziekprofiel] > [Uploads]. 

 • Rectificatie: Hebben we verkeerde, of verouderde gegevens van je? Pas ze dan zelf aan in instellingen. Je kan ons ook laten weten wat er moet worden veranderd; dan passen wij het graag voor je aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen eenvoudig zelf verwijderen door [delete alle over mij opgeslagen data] aan te vinken, tijdens het verwijderen van je Chordify [Instellingen] > [Mijn Account] > [delete account].
 • De verwerking van deze verwijderopdracht neemt maximaal 7 dagen in beslag, om de volgende redenen:
  • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het afhandelen van (terug-) betalingen, ontdubbelen).
  • We bewaren je account nog 7 dagen, na het verwijderen, omdat we ons kunnen voorstellen dat het afscheid zwaarder valt dan gedacht. Verwijderde accounts zijn per direct onzichtbaar en inactief, maar stellen gebruikers met deze service in staat om hun account te doen herleven.

Let op! Door jou gecreëerde bijdragen aan de Chordify Community (zoals bijvoorbeeld: chord edits, naamswijzigingen, tags en door jou gemaakte set lists, etc.) worden niet automatisch verwijderd. Uiteraard zorgen we er wél voor dat je bijdragen worden geanonimiseerd en dat ze op geen enkele manier meer herleidbaar zijn naar jou. Je kunt je bijdragen uiteraard afzonderlijk wel ongedaan maken voordat je jouw account verwijderd, maar we gaan er van uit dat de liefde voor Chordify en andere muziekfans nooit helemaal over is en dat andere mensen baat hebben bij behoud van jouw bijdragen. We houden ook van jou! Om de werking van Chordify te blijven garanderen slaan we op onze servers zogenaamde log-data op. Hoe goed onze programmeurs ook zijn, het is lastig om te garanderen dat alle persoonsgegevens daaruit verdwijnen. Na maximaal 3 maanden gooien we deze log-data weg en zijn dus pas echt alle stukjes persoonsgegevens weg van Chordify. Let op! Wat bijna niemand je vertelt is dat het een illusie is dat echt al je gegevens met één druk op de knop van het internet zijn verwijderd. Er zijn veel services op het internet die gegevens kopiëren, dus wellicht kun je tot in het oneindige nog ergens op het internet je publieke Chordify-profiel vinden. Wees dus altijd voorzichtig met wat je online deelt.

 • Beperking: Verwerken wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist? Dan kun je die verwerking ook laten
 • Bezwaar (verzet): je kun bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als het om marketing gaat beëindigen wij die verwerking zo snel mogelijk.
 • Overdraagbaarheid: het is een recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) Hoewel we het idee hebben dat dit voor onze dienst niet super relevant is, helpen we je hier desgewenst ook bij. Onder het hierboven beschreven kopje ‘Informatie en inzage’ lees je hoe je zelf jouw informatie kunt downloaden.

Verder kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings (dat doe je in settings, óf door middel van de link in een door Chordify verstuurde mailing). Als je je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier. En tenslotte heb je altijd het recht om naar de rechter te gaan met je klacht.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij de wet voorschrijft dat we ze langer bewaren (bijvoorbeeld voor onze boekhouding).

Rechtsgronden voor verwerkingen van persoonsgegevens

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou als gebruiker (abonnement, evenement). Ook verwerken wij persoonsgegevens omdat we daar, zoals dat in de AVG heet, een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van onze partners. Wil je meer weten over de afwegingen die wij in het kader van ons gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking (of volg-) methodes. Die toestemming kan je altijd intrekken.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze eigen diensten schakelen wij externe dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar zogenaamde verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen Adyen, een betalingsservice; doen op onze website regelmatig gebruikersonderzoeken met behulp van Typeform; en we maken gebruik van Google Analytics om beter inzicht te krijgen over hoe onze dienst wordt gebruikt. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Chordify. We hebben daarvoor zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Links

Op de websites van Chordify zijn veel verwijzingen naar andere websites te vinden. Chordify is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen en laat het ons vooral even weten als je een link vindt op chordify.net die niet okay is!

Door op de Chordify platformen gebruik te maken van YouTube links (toegevoegde videos) vertrouw je, niet alleen Chordify, maar ook YouTube jouw informatie toe. Lees het privacybeleid van YouTube als je wilt weten welke gegevens ze verzamelen, waarom ze die verzamelen en hoe je je gegevens kunt bijwerken, beheren, exporteren en verwijderen.

Versie

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan dit privacy statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 15 september 2022.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website en apps van Chordify. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de dienst optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Je kunt zelf aangeven welke soorten cookies we van je mogen opslaan. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Chordify diensten en waarvoor we ze gebruiken:

Analytische cookies

Chordify maakt gebruik van Analytics-cookies om het gebruik van de Chordify producten te onderzoeken. Wij plaatsen een permanente cookie op jouw computer of je mobiele apparaat, zodat we inzicht krijgen in de wijze waarop en hoe vaak de Chordify wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kunnen we zo nodig aanpassingen doorvoeren, zodat Chordify optimaal werkt. Chordify verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (bv. Chrome, Safari, Internet Explorer, of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke bron (bv. Google, Facebook, of rechtstreeks) je op Chordify bent
 • wanneer en hoe lang je de Chordify producten bezoekt en
 • Van welke functionaliteiten in de Chordify producten je gebruik
 • welke pagina’s je bezoekt op de Chordify

Overzicht analytische cookies: Naam: NID Afzender.google.com Opslagduur: 7 maanden Naam: _ga Afzender: .chordify.net Opslagduur: 2 jaar Naam: _gat Afzender: .chordify.net Opslagduur: 1 uur Naam: _gid Afzender: .chordify.net Opslagduur: 1 dag

Functionele cookies

Naam: dzr_uniq_id Afzender: Deezer Opslagduur: 6 maanden Naam: lang Afzender: .chordify.net Opslagduur: 1 dag Naam: sid Afzender: Deezer Opslagduur: sessie Naam: PREF Afzender: .youtube Opslagduur: 8 maanden Naam: user Afzender: .chordify.net Opslagduur: 1 jaar Naam: VISITOR_INFO1_LIVE Afzender: .youtube Opslagduur: 6 maanden Naam: YSC Afzender: .youtube Opslagduur: sessie

Social cookies

Social Cookies maken het gebruiken van Chordify laagdrempeliger en de beleving leuker en persoonlijker. Voor de diverse integraties van sociale platformen zijn cookies noodzakelijk; maar je kunt Chordify ook gebruiken zonder deze koppelingen. Hieronder gaan we op de verschillende social cookies in. Overzicht social cookies: Naam: datr Afzender: .facebook Opslagduur: 2 jaar Naam: c_user Afzender: .facebook Opslagduur: 3 maanden Naam: xs Afzender: .facebook Opslagduur: 3 maanden Naam: fr Afzender: .facebook Opslagduur: 3 maanden Naam: sb Afzender: .facebook Opslagduur: 2 jaar Naam: pl Afzender: .facebook Opslagduur: 3 maanden Naam: cmp649170965 Afzender: .trackcmp.com Opslagduur: 1 maand

Advertentie cookies

Naam: DSID Afzender: .doubleclick.net Opslagduur: 1 uur Naam: IDE Afzender: .doubleclick.net Opslagduur: 13 maanden Naam: _gads Afzender: .chordify.net Opslagduur: 2 jaar

Verwijderen van cookies

Wij kijken altijd kritisch naar welke cookies wij toe willen staan ten behoeve van onze diensten. Cookies dragen bij aan een zo goed mogelijke werking van onze diensten en daarom adviseren we je om ze te accepteren en ze ook na een sessie te behouden. Je kunt cookies heel makkelijk verwijderen van jouw apparaten. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Groningen, 20 april 2018

What did you think of this article?👍 👎Je hebt al gestemd!